บาคาร่า

บาคาร่า พื้นที่กลางแจ้งที่สวยงามห้าแห่งสําหรับทุกคน

บาคาร่า พื้นที่กลางแจ้งที่สวยงามห้าแห่งสําหรับทุกคน

บาคาร่า มีความเฟื่องฟูอย่างสร้างสรรค์ในสถาปัตยกรรมและการออกแบบกลางแจ้ง Dominic Lutyens สํารวจว่าพื้นที่สาธารณะที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่นําเสนอความรู้สึกของการปล่อยตัวและผ่อนคลายอย่างไร พื้นที่เปิดโล่งกว้าง – สี่เหลี่ยมสวน พลาซ่า และสวนสาธารณะ –...

Continue reading...