บาคาร่า999

บาคาร่า999 นี่คือบ้านในอนาคตที่จะมีลักษณะอย่างไร

บาคาร่า999 นี่คือบ้านในอนาคตที่จะมีลักษณะอย่างไร?

บาคาร่า999 ศิลปินและนักออกแบบแบ่งปันแนวคิดที่มีวิสัยทัศน์ในการติดตั้ง Welcome Home เขียน Eddie Mullan แนวคิดที่ว่า ‘บ้าน’ หมายถึงอะไรอย่างแท้จริงได้เปลี่ยนไปอย่างมากตลอดประวัติศาสตร์ แต่วิวัฒนาการของกิจวัตรประจําวันของเราและคนที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยระหว่างกําแพงทั้งสี่นี้เผยให้เห็นถึงช่วงเวลาอันทรงพลังที่เราอาศัยอยู่ด้วยมากกว่าที่ทํางานที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตื่นนอน...

Continue reading...